Subscribe
   
   
Subscribe | Forgot your password?
Current News
? Gündemdekiler
? Gündemdekiler 2
? Gündemdekiler 3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
News
 
»
»
»
»
»
»
»
»
»
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması Hk.
»
»
»
TMS'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar Resmi Gazetede yayımlandı.
»
»
1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılında Bağımsız Denetime tabi olacak şirketler yeniden belirlendi.
»
19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
»
Resmi Gazete Tarihi: 04.11.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30230
»
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)
» Council of ministers’ decision with no. 2009/14813
On re-setting the proportional charges in the 20th clause of the section with the title “I-Title Deed Procedures” of the tariff no. 4 of Charges Law with no. 492.
» Council of ministers’ decision with no 2009/14812
On amendment in the decision regarding settling the VAT rates to apply to goods and services and to certain goods.
» Notice on Interest rates applicable in re-discount and advance transactions of The Central Bank of Turkish Republic
The interest rate to apply in the re-discount transactions according to the tax procedure law is defined as 20%.
Mail List
 
Ad Soyad:
E-Posta :

 
Articles
»
»
» Enterprise Risk Management in Non-profit Organization and Risk Workshop Case Study
Practical Information
 
»
»
»
»

 
Circular
No Circular Date

Teklif talebi için tıklayınız

Financial Calendar
© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.