Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Pratik Bilgiler
Bağımsız Denetime Tabi Olma Koşulları
 
Merkez Bankası İskonto ve Reeskont Faiz Oranları
 
Merkez Bankası Dönem Sonu ve Ortalama Döviz Kurları
 
Kıdem Tazminatı Tavanları
 
Amortisman Ayırma Sınırı
 
Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 
  Pratik Bilgiler  »  Bağımsız Denetime Tabi Olma Koşulları

26/03/2018 Tarihli ve 2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararıyla 2018 yılı için bağımsız denetime tabi olma kriterleri;

 

-          Aktif toplam 35 milyon TL ve üzeri,

-          Net satış hasılatı 70 milyon TL üzeri,

-          Çalışan sayısı 175 kişi ve üzeri olarak belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla 2016 ve 2017 yıllarında söz konusu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2018 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır.
© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.