Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Gündemdekiler
GRC Bağımsız Denetim A.Ş., SPK'dan Bağımsız Denetim Yetkisi Aldı
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Önemli Yenilikler
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun e-kitap ...
 
Yönetimde Bir Araç: İç Kontrol
 
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
 
Yönetimde Bir Araç: İç Denetim
 
Yönetimde Bir Araç: Risk Yönetimi
 
Yönetimde Bir Araç: Yıllık Faaliyet Raporu
 
Yönetimde Bir Araç: Bağımsız Denetim
 
  Gündemdekiler  »  Yönetimde Bir Araç: İç Kontrol

İç kontrol; bir kurumun yönetim kurulu, üst yönetimi ve çalışanlarından etkilenen ve operasyonların etkinliği ve verimliliğine, finansal raporlamanın güvenilirliğine ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyuma ilişkin makul düzeyde güvence sağlayan bir süreçtir.

İç kontrol sisteminin temel faydaları;

 

  • Operasyonların etkinliği sağlanır
  • Varlıklar korunur
  • Mali raporlamanın güvenilirliği sağlanır
  • Mevzuata uyum sağlanır

İç Kontrol Sistemi Kurulması

İç kontrol sistemi temel alt süreçleri;

 

  • Organizasyon yapısı
  • Yetki-sorumluluk dağılımı
  • İnsan kaynakları uygulamaları
  • İşletme süreçleri
  • Raporlama sistemleri

 

Yeni TTK’da iç kontrol sisteminin yazılı olarak kurulması gerekliliği şu şekilde yer almaktadır;

“Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.”

TTK, Md. 367.

İç Kontrolün Denetimi

İç kontrol sistemi hem bağımsız denetçi hem de iç denetçi tarafından denetlenmektedir. Bağımsız denetçi mali tabloların denetlenmesi sürecinde işletme verilerinin güvenilirliğini değerlendirebilmek için iç kontrol sistemini değerlendirir. Öte yandan iç denetçi ise işletme üst yönetiminin koymuş olduğu kurallara ve politikalara uyumu ile iç kontrol sisteminin etkinliğini belirlemek için iç kontrol sistemini değerlendirir.© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.