Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Gündemdekiler
GRC Bağımsız Denetim A.Ş., SPK'dan Bağımsız Denetim Yetkisi Aldı
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Önemli Yenilikler
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun e-kitap ...
 
Yönetimde Bir Araç: İç Kontrol
 
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
 
Yönetimde Bir Araç: İç Denetim
 
Yönetimde Bir Araç: Risk Yönetimi
 
Yönetimde Bir Araç: Yıllık Faaliyet Raporu
 
Yönetimde Bir Araç: Bağımsız Denetim
 
  Gündemdekiler  »  Yönetimde Bir Araç: İç Denetim

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetimin amacı, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

İç denetimin faaliyet alanı;

 

  • İç kontrol değerlendirmeleri
  • Muhasebe-finans denetimi
  • Uyumluluk denetimi
  • Operasyonel denetim
  • Bilgi teknolojileri denetimi
  • Risk yönetimi

 

TTK Md. 375’te yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında finans denetimi altyapısının kurulmasına vurgu yapılmaktadır. Finans denetimi hem iç kontrol uygulamalarını kapsamakta hem de işletme finans yönetiminin etkinlik denetlemesini kapsamaktadır. Bu bağlamda kanunda vurgulanan hususlar iç denetim sisteminin bir alt unsurudur.

İç denetimin en temel faydaları;

 

  • Güvenilir bilgi sağlanır = Muhasebe denetimi
  • İşletme varlıkları ve kayıtları korunur = İç kontrol değerlendirmeleri
  • Verimlilik artırılır = Operasyonel denetim
  • Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlanır = Uyumluluk denetimi

 

İç Denetim Sistemi Kurulması

Yeni TTK ile birlikte işletmeye ait bütün bilgilerin sorumluluğu Yönetim Kurulu’na verilmektedir. Bu bağlamda Yönetim Kurul’larının sorumluluklarını yerine getirmeleri ancak etkin işleyen bir iç denetim birimi ile mümkün olacaktır.

“Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim  amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” TTK, Md. 366.© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.