Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Gündemdekiler
GRC Bağımsız Denetim A.Ş., SPK'dan Bağımsız Denetim Yetkisi Aldı
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Önemli Yenilikler
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun e-kitap ...
 
Yönetimde Bir Araç: İç Kontrol
 
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
 
Yönetimde Bir Araç: İç Denetim
 
Yönetimde Bir Araç: Risk Yönetimi
 
Yönetimde Bir Araç: Yıllık Faaliyet Raporu
 
Yönetimde Bir Araç: Bağımsız Denetim
 
  Gündemdekiler  »  Yönetimde Bir Araç: Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi, bir kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlayan, risk alma istekliliği sınırları içinde yöneten ve kurum hedeflerinin başarılması konusunda makul derecede güvence sağlayan, kurum genelinde yapılandırılmış ve kurum yönetim kurulundan, yönetimden ve diğer çalışanlardan etkilenen bir süreçtir.

Günümüzde risk yönetimi sistemleri yasal zorunluluk olmanın ötesinde işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır.

 

Risk Yönetimi Sisteminin Kurulması

Yeni TTK ile birlikte hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler için risk yönetimi sistemlerinin kurulması zorunluluk haline gelmektedir.

“Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.” TTK, Md. 378.

 

Risk Yönetiminin Denetimi

Yeni TTK ile birlikte risk yönetimine ilişkin etkinlik-süreç denetimi bağımsız denetçinin sorumluluk alanına dahil edilmektedir. Uygulamada ise iç denetim standartlarına göre risk yönetimine ilişkin etkinlik-süreç denetimi işletme yönetiminin de kararları doğrultusunda iç denetim birimleri tarafından da yürütülmektedir.

“Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için  kanunda öngörülen sistemi ve  yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunar.”

TTK, Md. 398.© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.