Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Gündemdekiler
GRC Bağımsız Denetim A.Ş., SPK'dan Bağımsız Denetim Yetkisi Aldı
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Önemli Yenilikler
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun e-kitap ...
 
Yönetimde Bir Araç: İç Kontrol
 
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
 
Yönetimde Bir Araç: İç Denetim
 
Yönetimde Bir Araç: Risk Yönetimi
 
Yönetimde Bir Araç: Yıllık Faaliyet Raporu
 
Yönetimde Bir Araç: Bağımsız Denetim
 
  Gündemdekiler  »  Yönetimde Bir Araç: Yıllık Faaliyet Raporu

Geçmişte sadece bankalar ve İMKB’de hisseleri işlem gören işletmeler için bir zorunluluk olan yıllık faaliyet raporunun hazırlanması uygulaması Yeni TTK ile birlikte bütün şirketlere zorunluluk olarak getirilmektedir.

 “Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.” TTK, Md. 514.

Yıllık Faaliyet Raporları ve Sorumluluk

Faaliyet raporlarının temel amacı; kurum ortaklarının veya potansiyel yatırımcıların kurum faaliyetlerinin performansı hakkında bilgi edinme ihtiyacını karşılamaktır. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerinin sorumluluğu üst yönetimdedir.

Yıllık Faaliyet Raporlarının Yapısı

Faaliyet raporları genel olarak aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;

 

  • Kuruma genel bakış ve kritik finansal bilgiler (son 5 yılın finansal değerlendirmesi gibi)
  • Kurumun misyonu ve profili
  • Yönetim kurulu başkanının mesajı
  • Yönetim kurulu üyeleri, diğer kurullar ve üyeleri
  • Kurum faaliyetlerinin değerlendirilmesi
  • Hisse senedi performansı
  • Yönetim ve kurumsal yönetim uygulamaları
  • Bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar

 

Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi

Faaliyet raporlarının paydaşların doğru bilgilendirilmesi açısından denetlenmesi gerekmektedir. Söz konusu denetim bağımsız denetçi tarafından icra edilir.

 “Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.”

TTK, Md. 397.© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.