Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Gündemdekiler
GRC Bağımsız Denetim A.Ş., SPK'dan Bağımsız Denetim Yetkisi Aldı
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Önemli Yenilikler
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun e-kitap ...
 
Yönetimde Bir Araç: İç Kontrol
 
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
 
Yönetimde Bir Araç: İç Denetim
 
Yönetimde Bir Araç: Risk Yönetimi
 
Yönetimde Bir Araç: Yıllık Faaliyet Raporu
 
Yönetimde Bir Araç: Bağımsız Denetim
 
  Gündemdekiler  »  TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri

Ülkemizde uluslararası uygulamalara ve bu doğrultuda IFRS’lere tam uyumu sağlayabilmek için IASB tarafından yayımlanan değişikliklerin mevzuatımıza kazandırılmasını teminen:

1.       Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin TFRS 1 Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 146) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 10)

2.       Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11)

3.       Konsolidasyona ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 12)

17/7/2013 tarihli ve 28710 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğler, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. İsteyen işletmeler bu değişiklikleri dipnotlarında açıklamak kaydıyla 1/1/2013 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabileceklerdir.© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.