Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Mevzuattan Haberler
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Resmi Gazetede Yayımlandı
2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belli oldu.
TMS\'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin AÇIKLAMA
TMS\'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar İlişkin Kurul Kararı
2015 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belli oldu.
TMS Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar İçin Finansal Raporlama Duyurusu. (14.11.2014)
Vergi Beyannamelerinin Gönderilmesine Aracılık Edilmesi işlerine ilişkin ilke Kararı
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar
Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin 1/1/2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Kurul Kararı Taslak Duyurusu
  Mevzuattan Haberler  »  Vergi Beyannamelerinin Gönderilmesine Aracılık Edilmesi işlerine ilişkin ilke Kararı

T.C.

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

 

Karar No              :  55037611-050-01.04-[04/1]

Toplantı Tarihi  : 25/12/2014

 

KURUL KARARI

                25/12/2014 tarih ve 55037611-641-495 sayılı müzekkerenin incelenmesi üzerine, Maliye Bakanlığı tarafından 340 ve 405 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerine imkan tanınmış meslek mensuplarından “aralarında hizmet sözleşmesi bulunmayan, münferit talepte bulunan müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” akdetmiş olanların aynı şirketin bağımsız denetimini yapmaları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup:

 

                (a)Bağımsız Denetimini üstlendiği mükellef şirket ile aralarında başkaca hizmet sözleşmesi bulunmaması, defterlerinin tutulması, finansal tablolarının hazırlanması gibi mesleki hizmetlerin verilmemesi,

 

                (b)Münferit talepte bulunan müşterileriyle mevzuatında öngörülen şekilde aracılık sözleşmesi akdetmiş bulunması,

 

şartıyla, yetki verilmiş olan meslek mensuplarının “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne istinaden sadece vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edilmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesi çerçevesinde denetimle bağdaşmayan işler kapsamında olmadığına,

 

                karar verilmiştir.


© Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.