Risk Yönetimi


GRC BAĞIMSIZ DENETİM

GRC Denetim A.Ş. 2012 yılında denetim faaliyetlerine başlamıştır. GRC Denetim, kuruluşundan itibaren vermiş olduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve uluslararası normlara paralel yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.

Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi, bir kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlayan, risk alma istekliliği sınırları içinde yöneten ve kurum hedeflerinin başarılması konusunda makul derecede güvence sağlayan, kurum genelinde yapılandırılmış ve kurum yönetim kurulundan, yönetimden ve diğer çalışanlardan etkilenen bir süreçtir.

Günümüzde risk yönetimi sistemleri yasal zorunluluk olmanın ötesinde işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır.

 

Risk Yönetimi Sisteminin Kurulması

Yeni TTK ile birlikte hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler için risk yönetimi sistemlerinin kurulması zorunluluk haline gelmektedir.

“Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.” TTK, Md. 378.

 

Risk Yönetiminin Denetimi

Yeni TTK ile birlikte risk yönetimine ilişkin etkinlik-süreç denetimi bağımsız denetçinin sorumluluk alanına dahil edilmektedir. Uygulamada ise iç denetim standartlarına göre risk yönetimine ilişkin etkinlik-süreç denetimi işletme yönetiminin de kararları doğrultusunda iç denetim birimleri tarafından da yürütülmektedir.

“Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için  kanunda öngörülen sistemi ve  yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunar.”


1263 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/4 Üsküdar / İSTANBUL