2019/003 TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmiştir.


2019/003 TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmiştir.

Bilindiği üzere; ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun finansal tabloların (dipnotlar hariç) XBRL (eXtensible Business Reporting Language - Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) formatında analize uygun şekilde kullanıcılarla paylaşılmasını sağlamak üzere TFRS’ye uygun bir Taksonomi geliştirilmiş olup, ilk olarak 06/06/2016 tarihinde 2016 TMS Taksonomisi adıyla yayımlanmıştır.  

Geliştirilen bu Taksonomi, finansal tabloların TFRS’ye uyumlu olarak sunulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda 2016 TMS Taksonomisinin içeriği oluşturulurken 2016 yılı itibarıyla TFRS’nin güncel halleri ve şirketlerce yayınlanan finansal tablolar dikkate alınarak, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri tüm kalemlere yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından son dönemde mevzuata kazandırılan TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ve TFRS 16 Kiralamalar Standartları çerçevesinde 2016 TMS Taksonomisinin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu Standartlar uyarınca işletmelerin finansal tablolarında ayrı bir şekilde sunmak zorunda oldukları ya da isteğe bağlı olarak ayrı bir şekilde sunmak isteyebilecekleri yeni kalemler Taksonomiye eklenmiş, ayrıca mevcut Taksonomide yer alan ve bu Standartlarda kullanılan terminolojiyle çelişen finansal tablo kalemi adlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bununla birlikte; 2017 yılında BOBİ FRS'nin yayımlanmasıyla birlikte TMS ifadesi, hem IFRS'e karşılık olarak yayımlanan TFRS'yi hem de BOBİ FRS'yi kapsayacak şekilde Kurumumuz tarafından yayımlanan tüm muhasebe standartları için kullanılmaktadır. Bu kapsamda; oluşturulan Taksonomi sadece TFRS'yi kullanan işletmelere yönelik olarak hazırlandığından, mevzuatta kullanılan tanımlara uyum sağlamak üzere reivze edilen Taksonomi 2019 TFRS Taksonomisi adıyla yayımlanmaktadır.

2016 TMS Taksonomisi ile 2019 TFRS Taksonomisi arasındaki değişimleri, Taksonomiye uygun olarak üretilmiş finansal tablolar üzerinden gösteren excel dosyasına ulaşmak için tıklayınız. 

Ayrıca, 2019 TFRS Taksonomisine ilişkin eleman tanımlamalarının yapıldığı şema dosyaları (xsd) ile bağlantı tabanı (linkbase) dosyalarına ve 2019 TFRS Taksonomisinde tanımlanmış tüm kalemleri içerecek şekilde Taksonomiye uygun olarak üretilmiş finansal tablolara aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.


1216 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/4 Üsküdar / İSTANBUL